Canisterapeutické zkoušky

Cílem canisterapeutických zkoušek je identifikace a vyřazení psů, kteří jsou agresivní a nemají zájem o kontakt s klientem. Zkoušky se skládají z povelů základní poslušnosti, simulovaných situací, které mohou psa potkat. Zkoušky se musí jednou ročně opakovat, aby se zjistilo, zda se povaha psa nezměnila. (Canisterapeutické týmy, 2011, online)

Aby se pes mohl zúčastnit canisterapeutických zkoušek, musí splnit určité podmínky. Podle zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima. V den zkoušek musí být pes starý nejméně dvanáct měsíců, pokud je pes do 35 cm, patnáct měsíců, pokud je pes do 60 cm a osmnáct měsíců, pokud je pes vysoký nad 60 cm. V den zkoušek musí pes podstoupit prohlídku u veterináře. Psovod se musí prokázat očkovacím průkazem. Pes musí být v dobré kondici, nesmí ho nic bolet, feny se nesmí hárat. V průběhu zkoušek má pes pouze hladký, kožený obojek, ostnaté, elektrické a stahovací obojky jsou zakázány. (Podmínky k účasti na zkouškách, 2008-2010, online)

V České republice zatím neexistuje jednotný zkušební řád pro canisterapii, každá organizace má svůj řád a své bodování, ale znění zkoušek se výrazněji neliší, protože mají společný cíl. (O canisterapii, 2008, online)

Hodnocení zkoušek

Zkoušku složí pes, který dokáže uspět ve všech bodech. Od složení zkoušky po roce nebo i po dvou letech tuto zkoušku opět opakuje. Pokud pes nesloží zkoušky na první pokus, může je za rok znovu opakovat, ale pouze jednou. Výjimka je kontrola poslušnosti, kterou pes může zopakovat znovu po šesti měsících. (Zkušební řád, 2008-2010, online)

Mezi disciplíny canisterapeutických zkoušek patří například:

(Zkušební řád pro canisterapeuty a canisterapeutické psy, 2010, online, Zkušební řád pro testování canisterapeutických psů, 2009, online, Zkušební řád, 2008-2010, online)

Postoj psa k cizím psům a k lidem. Hodnocena je povaha psa. Probíhá tak, že majitelé mezi sebou hovoří a psi jsou volně puštěni nebo jsou na vodítku. Rozhodčí prochází mezi psy a všechny je pohladí. Hodnotí se chování psa, zda je dominantní, bázlivý, agresivní. Tato zkouška se provádí z důvodu spolupráce více psů
u canisterapie.

Reakce na pach. Rozhodčí má na sobě oblečení, které může být cítit desinfekčními prostředky. Jednotlivě přistupuje ke psům a hodnotí jejich zachování klidu. Psi si mohou pach desinfekce spojovat s nepříjemnou návštěvou u veterináře.

Základní poslušnost psa. Pes je puštěn na volno a majitel mu dává jednotlivé povely, jako sedni, lehni atd. Mohou se využívat motivační pomůcky. Povel je možné dvakrát zopakovat, pokud je pes něčím zaujat. Hodnocena je poslušnost psa a jeho ochota sebou manipulovat.

Vztah psovoda a psa. Průběh této disciplíny spočívá v tom, že majitel dá psovi do misky jídlo a po chvíli mu do ní sáhne. Této disciplíny se účastní také rozhodčí. Hodnocena je dominance psa, který nesmí člověka napadnout, ani zavrčet.

Podávání pamlsku. Rozhodčí dá psovi pamlsek, který si pes může, ale nemusí vzít. Záleží to na majiteli. Hodnotí se opatrnost při převzetí pamlsku.

Kontrola dráždivosti a útlumu. Majitel svého psa rozhodování. Může psa zaujmout nějakou hrou, běháním nebo skákáním. Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí být aktivita ukončena a pes se musí zklidnit. Hodnocena je rychlost zklidnění. Povel lze třikrát zopakovat.

Reakce na hlazení, zachování klidu. Provádí se skupinově nebo jednotlivě. Pes prochází skupinou lidí a najednou ho začnou všichni hladit a hlasitě se smát. Někomu může upadnout berle, taška s věcmi. Někdo vykřikne atd. U jednotlivce se jedná o přímý kontakt mezi psem a člověkem. Rozhodčí si k psovi klekne a zahledí se mu do očí. Začne ho neopatrně hladit, tahat za uši, strkat do něj. Psa je možné česat různými hřebeny. Hodnotí se jeho trpělivost a reakce. Jakmile začne pes reagovat s agresí je to špatně.

Přímé setkání, reakce na invalidní vozík, kulhající osobu s berlemi. Rozhodčí se ze zadu přiblíží k psovi na vozíku. Hladí psa, objímá ho a snaží si ho dát na klín. Psovi nesmí vadit ani pevnější sevření. Je hodnocena vstřícnost k mazlení. Pes může z vozíku seskočit, ale nesmí odejít. Nemůže projevit ani náznak agresivity.

Reakce na běžícího člověka a na jeho pád. Psovod má psa uvázaného na vodítku a procházejí se. Kolem nich proběhne člověk, za ním další, který ale v blízkosti psa upadne. Upadne mu na zem taška s věci, které způsobí hluk. Pes se nesmí zachovat bázlivě a agresivně. Při této disciplíně nedostává žádné pokyny.

Nošení psa. Rozhodčí vezme psa do náruče a kousek ho nese. Předá ho dalšímu, který ho také kousek přenese a nakonec ho předá majiteli, který ho postaví na zem. Hodnotí se klid při nošení, pes se nesmí projevit agresivně.

Chůze na vodítku a reakce na cizí osobu. Rozhodčí přistoupí k majiteli
a vezme si od něj psa, který je na vodítku a odvádí ho. Hodnocena je ochota jít s cizím člověkem.

Omezující hlazení. Při této disciplíně asistent a potom i rozhodčí obejmou psa. Hodnocena je jeho trpělivost.

Reakce na hlučné prostředí. Psovod prochází se psem skupinou lidí, kteří se hlučně baví. Může jim upadnout například berle. Hodnocena je reakce na hluk
a nečekané situace.

Týmová práce. Rozhodčí ji pozoruje během celých zkoušek. Sleduje sehranost týmu, chování mezi psovodem a psem.

Setkání s rozhodčím. Rozhodčí přistoupí k psovi, osloví ho, pohladí ho
a zkontroluje mu chrup. Postupně mu prohmatá celé tělo a na závěr psa obejme.

Kontrola psychické stability psa. Někdo přiváže psa k úvazu bez jakéhokoliv povelu od psovoda. Pomalu se kolem něj prochází skupina lidí.

Simulace návštěvy postiženého jedince. Nějaký dobrovolník si lehne na deku a majitel k němu napolohuje psa. Pes může být převalen na bok nebo ležet. Dobrovolník napodobuje polohování. Obejme psa, položí si na něj hlavu, nohu přes bok atd. Neustále psa hladí a jemně ho může i tahat. U této disciplíny je hodnocena také práce psovoda s klientem.

Během průběhu canisterapeutických zkoušek se sleduje nálada a přátelskost psa. Provede se také celková prohlídka jako u veterináře.