Literatura, zdroje

BENEŠOVÁ, M. Canisterapie u klienta s vícečetným, kombinovaným postižením. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

BENEŠOVÁ, M., ZOUHAROVÁ, M. Metodicky popsané postupy a konkrétní canisterapeutické aktivity (techniky)(nebo polohování). In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

Canisterapeutické týmy [online]. Pomocné tlapky, poslední revize 2011 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapeuticke-tymy/>.

Canisterapie [online]. Hafík, poslední revize 2007 [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://www.canisterapie.org/index.php?categoryid=5>.

Canisterapie [online]. Poslední revize 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://asistencnipsi.webnode.cz/canisterapie/>.

Canisterapie [online]. Základní škola pro tělesně postižené [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.skolaprotp.cz/rehabilitace/canis.php>.

Canisterapie, co to vlastně znamená? [online]. Canisterapeutické sdružení Jižní Morava, poslední revize 2011 [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://www.canisterapie.mendelu.cz/cz/co_je_canisterapie>.

Cíle canisterapie [online]. Canisterapie – Ostrava, poslední revize 2010 [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://www.canisterapie-ostrava.cz/canisterapie/cile-canisterapie/>.

Co je to canisterapie [online]. Canisterapie – Ostrava, poslední revize 2010 [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://www.canisterapie-ostrava.cz/canisterapie/o-canisterapii/> .

Co je canisterapie? [online]. Canisterapie Zlín [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://canisterapie.webnode.cz/canisterapie/co-je-canisterapie-/>.

Co je to canisterapie [online]. Canisterapeutické centrum Zlín, poslední revize 2008-2011 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php>.

Co to je Canisterapie [online]. Dobrovolnické centrum FN v Motole, poslední revize 2009 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.dcmotol.cz/cs/canisterapie>.

Co je to canisterapie? [online]. Občanské sdružení Tlapka, poslední revize 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.oz-tlapka.cz/main.php?navi=canis>.

EISERTOVÁ, J. Canisterapie u klienta s hyperkinetickým syndromem. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

EISERTOVÁ, J. Plemena psů využívaná pro canisterapii, výběr vhodných psů. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

Formy [online]. Hafík, poslední revize 2007 [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://www.canisterapie.org/index.php?categoryid=51>.

FREEMAN, M. Terminologie v zooterapii. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

GALAJDOVÁ, L. Pes lékařem lidské duše aneb canisterapie. Praha: Grada Publishing, 1999. 160 s. ISBN 80-7169-789-3.

HANČLOVÁ, S. Canisterapie u seniorů žijících v domově důchodců. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

LACINOVÁ, J. Historický vývoj zooterapie a její současný stav. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

Léčebné účinky canisterapie [online]. Pomocné tlapky, poslední revize 2009 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapie-zakladni-informace/lecebne-ucinky-canisterapie-9.html>.

Metody canisterapie [online]. Canisterapeutické centrum Zlín, poslední revize 2008-2011 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie.webnode.cz/canisterapie/metody-canisterapie/>.

NERANŽIČ, Z. Animoterapie aneb jak nás zvířata léčí. Praktický průvodce pro veřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. Praha: Albatros, 2006. 155 s. ISBN 80-00-01809-8.

Něco málo o nás canisterapeutické sdružení jižní morava [online]. Canisterapeutické sdružení Jižní Morava, poslední revize 2011 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://canisterapie.mendelu.cz/cz/kdo_jsme>.

O canisterapii [online]. Canisterapie o.s., poslední revize 2008-2011 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.canisterapeuti.cz/o_terapii.php>.

O canisterapii [online]. Podané ruce o.s., poslední revize 2008 [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://www.canisterapie.info/o-canisterapii/>.

Pes pomůže [online]. Poslední revize 2005 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.pes-pomuze.com/terapeuticky_pes.html>.

Podmínky k účasti na zkouškách [online]. Canisterapeutické centrum Zlín, poslední revize 2008-2010 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie-zlin.cz/podminky-pro-zkousky.php>.

Polohování: naše specializace [online]. Canisterapeutické centrum Zlín, poslední revize 2008-2010 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie-zlin.cz/polohovani.php>.

Polohování se psy [online]. Pomocné tlapky, poslední revize 2009 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapie-zakladni-informace/polohovani-se-psy-10.html>.

Pomocné tlapky [online]. Poslední revize 2009. [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.pomocnetlapky.cz/cz/nase-sluzby/prehled-nasich-sluzeb-32.html>.

Poznatky a zkušenosti na pokračování [online]. Cantes o.s., poslední revize 2007 [cit. 2011-02-21]. Dostupné z <http//www.cantes.cz/poznatky2.html>.

Předpoklady psa u canisterapeutických zkoušek [online]. Pomocné tlapky, poslední revize 2009 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapie-zakladni-informace/canisterapeuticke-zkousky/predpoklady-psa-u-canisterapeutickych-zkousek-15.html>.

Psí léčitelé [online]. Alternativní terapie [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://sites.google.com/a/aztip.cz/terapie/alternativni-terapie/zooterapie/psi-lecitele>.

Slovníček canisterapie [online]. Pomocné tlapky, poslední revize 2009 [cit. 2011-03-01]. Dostupné z <http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapie-zakladni-informace/slovnicek-canisterapie-8.html>

STAFFOVÁ, Z. Canisterapie jako součást výuky. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

STAFFOVÁ, Z. Využití canisterapie při epilepsii. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

TICHÁ, V. Cílené canisterapeutické aktivity (techniky). In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

TICHÁ, V. Formy canisterapie ( individuální canisterapie). In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

TICHÁ, V. Indikace a cíle canisterapie. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

TICHÁ, V. Metodika canisterapie. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

TICHÁ, V. Účastníci canisterapie. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

TVRDÁ, A., TICHÁ, V. Využití psa ve zdravotně sociální oblasti. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s.r.o. 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

Typy canisterapie [online]. Pomocné tlapky, poslední revize 2009-2011 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapie-zakladni-informace/typy-canisterapie-38.html>.

Výcvikové canisterapeutické centrum Hafík, o.s. [online]. Hafík, poslední revize 2007 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.canisterapie.org/index.php?categoryid=46>

Základní informace [online]. Piafa [cit. 2011-02-16]. Dostupné z <http://www.piafa.cz/jum/index.php/as>.

Zkušební řád [online]. Canisterapeutické centrum Zlín, poslední revize 2008-2010 [cit. 2011-02-08]. Dostupné z <http://www.canisterapie-zlin.cz/zkusebni-rad.php>.

Zkušební řád pro canisterapeuty a canisterapeutické psy [online]. ifauna, poslední revize 2010 [cit. 2011-03-05]. Dostupné z < http://www.ifauna.cz/clanek/psi/zkusebni-rad-pro-canisterapeuty-a-canisterapeuticke-psy/368/>.

Zkušební řád pro testování canisterapeutických psů [online]. Pomocné tlapky, poslední revize 2009 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z <http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapie-zakladni-informace/canisterapeuticke-zkousky/zkusebni-rad-pro-testovani-canisterapeutickych-psu-32.html>.

Způsoby aplikace canisterapie [online]. Hafík, poslední revize 2007 [cit. 2011-02-04]. Dostupné z <http://www.canisterapie.org/index.php?categoryid=52>.