Získání titulu Český šampion

Níže si můžete přečíst postup pro získání titulu šampion:

1. Přiznání titulu Český šampion práce
2. Přiznání titulu Český Grand šampion
3. Přiznání titulu Mezinárodní šampion práce
4. Přiznání titulu Mezinárodní šampion, Mezinárodní výstavní šampion
5. Přiznání titulu Český veterán šampion
6. Přiznání titulu Český junior šampion
7. Přiznání titulu Český šampion

 

1. Přiznání titulu Český šampion práce

Zašlete nebo osobně doneste na Českomoravskou kynologickou unii:
– originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
– originál kartiček dokladujících získání čekatelství CACT
– od dvou rozhodčích
– 3x CACT (získaných ve dvou kalendářních letech)

Použijete-li r.CACT, dodejte kopii karty CACT psa, který byl na soutěži před Vámi a již je Českým šampionem práce.

2. Přiznání titulu Český Grand šampion

Zašlete nebo osobně doneste na Českomoravskou kynologickou unii:
– originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
– originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
– od dvou rozhodčích
– 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
– minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.

Res.CAC není možné použít místo CAC.

3. Přiznání titulu Mezinárodní šampion práce

Zašlete nebo osobně doneste na Českomoravskou kynologickou unii:
– kopii průkazu původu
– 2x CACIT ze dvou různých států a kopii posudku z mezinárodní výstavy, na které pes dostal nejméně známku „velmi dobrý“

4. Přiznání titulu Mezinárodní šampion, Mezinárodní výstavní šampion

Zašlete nebo osobně doneste na Českomoravskou kynologickou unii:
– kopii průkazu původu
– kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
– CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:
– 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států
– certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu (u loveckcýh plemen musí mít pes úspěšně absolvovanou soutěž, na které se zadává minimálně čekatelství národního šampiona práce)

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:
– 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION:
Pes pracovního plemene musí obdržet 4x CACIB od tří rozhodřích a ze tří států

Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí.

5. Přiznání titulu Český veterán šampion

Zašlete nebo osobně doneste na Českomoravskou kynologickou unii:
– originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
– originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
– nejméně od dvou rozhodčích
– pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

6. Přiznání titulu Český junior šampion

Zašlete nebo osobně doneste na Českomoravskou kynologickou unii:
– originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
– originál kartiček dokladujících získání čekatelství
– od dvou rozhodčích
– 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
– použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

7. Přiznání titulu Český šampion

Zašlete nebo osobně doneste na Českomoravskou kynologickou unii:
– originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
– originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
– nejméně od dvou rozhodčích
– nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen podřízených zkouškám:
– 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy )+ kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

U plemen nepodřízených zkouškám
– 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

kontakt:

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

Jankovcova 53
Praha 7
CZ-170 00

Fax : 234 602 278

Návštěvní hodiny:
Út 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St 7:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00

 

Zdroj: Českomoravská kynologická unie, http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=jak_na_to