Uchovnění

V ČR lze uchovnit psa či fenu ve dvou klubech:

postup v Retriever klubu

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím Retriever klubu CZ, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění částku 100,- Kč, pro nečleny platí stejné podmínky + poplatek 3000,- Kč.

Přihlásit do klubu se můžete buď vyplněním online přihlášky (http://www.retriever-klub.cz/clenska-prihlaska/) nebo vyplněním přihlášky k vytištění (http://www.retriever-klub.cz/file_download/82/clenskaprihlaska.pdf) a odesláním na adresu matrikáře – viz http://www.retriever-klub.cz/klub/12/jak-se-stat-clenem-retriever-klubu).

Po splnění všech chovných podmínek zašlete všechny níže uvedené potřebné doklady doporučeným dopisem na adresu příslušného Plemenného poradce chovu, který provede registraci chovnosti a zaznamená ji do průkazu původu. Uchovnit lze jedince starší 18 měsíců.

Doklady k uchovnění:

  1. Originál průkazu původu psa a jeho kopie
  2. Originály výstavních posudků a jejich kopie (stačí dva) *
  3. Originál a kopie tabulky ze svodu loveckých psů, pokud jste jej absolvovali
  4. Originál a kopie soudcovské tabulky ze zkoušek**
  5. Kopie výsledku vyšetření dysplazie***
  6. Kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
  7. Dvě fotografie psa či feny (hlava a výstavní postoj), nejlépe na CD či DVD
  8. U plemene NSDTR výsledek genetického testu na prcd-PRA a CEA.****

 

Všechny kopie dokladů se zakládají, originály se vrací majiteli doporučenou poštou. Po provedené klubové registraci chovnosti Hlavním poradcem chovu provede záznam chovnosti rovněž Plemenná kniha ČMKJ, kam je potřeba zaslat originál průkazu původu, a to u psů ihned po registraci klubem, u fen stačí spolu s podáním přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

*Pro zařazení do chovu jsou platné výstavní posudky získané po roce stáří psa. Jedna výstava musí být vyššího typu, tedy mezinárodní, národní, speciální nebo klubová. Alespoň na jednom z výstavních posudků musí být uvedena výška psa a kontrola chrupu a skusu, nemáte-li posudek z jarního svodu loveckých psů, kde jsou tyto údaje vždy součástí posudku. Možné je i individuální posouzení skusu, chrupu a změření výšky exteriérovým rozhodčím za přítomnosti člena výboru RK CZ.

**Jednou z podmínek chovnosti je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo lovecké zkoušky, na které je přezkušován aport. OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 10 měsíců věku.

***Rtg kyčelních a loketních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a musí být vyhodnocen jedním z níže uvedených smluvních posuzovatelů RK CZ. Nejprve si na webových stránkách klubu vyplníte formuláře pro vyhodnocení DKK a DLK (jméno psa, identifikační údaje, rodiče, chovatel, majitel,…) a oba třikrát vytisknete. Nemáte-li přístup k internetu, požádejte o zaslání formuláře sekretáře klubu. Klubový certifikát je přílohou Potvrzení o vyšetření kyčlí a loktů Komory veterinárních lékařů ČR. Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování. Rtg snímky spolu se všemi formuláři ( 3xKlubový certifikát DKK, 3x Klubový certifikát DLK, Formuláře komory veterinárních lékařů) poté zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů a Klubového certifikátu. Upozorňujeme, že dle nařízení Komory veterinárních lékařů lze snímkovat kyčelní klouby s následným vyhodnocením snímku po roce věku psa pouze jedenkrát.

Formuláře (klubové certifikáty) na vyhodnocení DKK, DLK ke stažení zde:

 

Seznam smluvních posuzovatelů DKK a DLK pro RK CZ:

MVDr. Milan Decker

DKK 550,- Kč, DLK 250,- Kč, DKK + DLK 700,- Kč (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku, poštovné cca 80,- Kč)

Krchleby 44

345 61, Staňkov

Tel: 379 492 722, 728 665 140, E-mail:  veterina@decker.cz , www.decker.cz

 

MVDr. Milan Snášil

DKK 400,- Kč, DLK 400,- Kč  (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)

Luční 62

616 00, Brno

Tel.: 549 251 419, +420 605 813 955,  E-mail: snasil@seznam.cz , www.snasil.cz

 

MVDr. Vilma Hypská

DKK 400,-Kč, DLK 350,-Kč (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)

Veterinární klinika

Foerstrova 1655

500 02, Hradec Králové 2

Tel:  495 532 233 nebo 777 553 220, E-mail: veterinahk@volny.cz

 

****Testy na prcd-PRA a CEA s mezinárodně uznávaným certifikátem provádí americká laboratoř OptiGen, pro potřeby uchovnění plemene NSDTR bude uznávána i varianta bez certifikátu, testy provádí laboratoř Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. Bližší informace naleznete ZDE.

 

postup v KCHLS Retriever

Podmínky nutné k uchovnění psa či feny:

– Pes i fena musí mít splněné min. dvě výstavy nejhůře s ohodnocením VD ( z toho – 1x výstava vyššího typu)

– Pes i fena musí mít splněnou zkoušku z výkonu (např. OVVR, PZ atd.)

– Skus, chrup dle standardu

– výška +/-1 dle standardu

– rtg. DKK: max. 2/2 – krytí jen ve spoj. s O/O nebo 1/1

Pokud vaše zvíře splňuje vypsané podmínky, stačí vyplnit žádost a zaslat ji příslušnému podarci chovu.

Curly coated retriever, Chesapeake bay retriever, Flatcoated retriever, Nova scotia duck tolling retriever

Ing. František Korda

Holičky 36, 379 01 Třeboň

Tel: 384 724 091

Tel: 602 651 139

fkorda@retriever.cz

Retrívři – Golden retriever

Iva Maříková

Na Piketě 540/III., 377 01Jindřichův Hradec

Tel: 777 685 805

Tel: 773 232 727

chlupatestesti@chlupatestesti.cz

Retrívři – Labrador retriever

Josef Stránský

543 73 Prosečné 127

Tel: 605 956 921

stransky.pepik@volny.cz

 

Zdroj: Českomoravská kynologická unie, http://www.cmku.cz, Retriever klub, http://www.retriever-klub.cz/