Úprava srsti FCR

Hlavně si musíme stále uvědomovat, že jakýkoli zásah do srsti musí vypadat co možná nejpřirozeněji. To znamená, že s nůžkami musíme pracovat se značným předstihem, aby se případné zuby stačily před výstavou ještě vytratit. Než začneme s úpravou, psa vykoupeme v dobrém šamponu. Vhodné je také použít gel pro snazší rozčesání zplstnatělé srsti a vyčesání staré podsady. Není dobré psa vyčesávat bez této přípravy, zpravidla poškodíme krycí srst a ta se pak jeví jako otevřená a se zbytky podsady.

Obrazek 

Jaké pomůcky k úpravě srsti před výstavou potřebujeme? Patří mezi ně hřeben (raději řidší), rovné nůžky, zahnuté nůžky, prostřihávací nůžky, trimovací nůž, gumové prsty, vata, špejle, peroxid vodíku nebo případně jiný prostředek na čištění chrupu. Po koupeli ještě mokrého psa pročešeme od hlavy až po konec oháňky. Po uschnutí ho pročešeme znovu a teprve nyní vidíme, zda a kde je potřeba zasáhnout nůžkami. Krk, ramena i límec upravujeme prostřihávacími nůžkami a při tom postupujeme odzdola nahoru, tj. od hrudní kosti směrem k mordě. Obdobně postupujeme po stranách krku směrem ke slechům. Pracujeme velice opatrně, po dvou až třech stříhnutích srst vyčešeme a dbáme přitom na to, aby upravená srst působila hladkým dojmem.

 

Obrazek

Závěsy na předních končetinách vyčešeme a přesahující srst zarovnáme. Někdy je zapotřebí upravit srst v oblasti loktů, která vyčnívá do strany a při pohybu psa se může jevit jako volný loket nebo případně tuto vyskytující se vadu ještě zvýrazňuje. Použijeme při tom prostřihávací nůžky nebo trimovací nůž. Břišní partie pouze zarovnáme, aby se zvýraznila linie břicha. Závěsy na zadních končetinách lehce přestříhneme prostřihávacími nůžkami směrem odspodu nahoru a zarovnáme. Oháňku upravíme také prostřihávacími nůžkami, konec zkrátíme asi na prst od posledního obratle a zahnutými nůžkami zarovnáme okraj vlajky tak, aby měla ladnou linii. Tlapy sestřihneme kolem dokola zahnutými nůžkami, mezi prsty a mezi polštářky vystříháme nadměrnou srst. Srst předních končetin zarovnáme od chodidla po palec a obdobně zarovnáme i zadní stranu hlezna. Slechy upravíme tím způsobem, že vystřihneme okolí zvukovodu a vnější stranu boltce zase upravíme za pomoci gumových rukavic, prstů nebo prostřihávacích nůžek. Dlouhé chlupy odstraníme vytrháváním nebo přestříhnutím, ale nikdy nevytrháváme najednou, spíš si práci rozdělíme do několika dnů. Je zde totiž nebezpečí, že vytvoříme lysiny, a proto se vyplatí postupovat trpělivě a pomalu. Ucho musí viset těsně podél hlavy a toho docílíme přestříhnutím chlupů pod slechem na krku.

Převzato z knihy RETRÍVŘI, Jan Kubeš, František Korda